กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่เผยแพร่ : 10/07/2564

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่