คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาล

main image

คณะผู้บริหารเทศบาล

นายอาคม จันต๊ะมา

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

081-883-2048

นางหัสญา จอมสว่าง

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

-

นายธวัช มหาวุฒิ

รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

-

นายอนุสรณ์ เทพปินตา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

-