ประมวลภาพภูมิปัญญา

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประมวลภาพภูมิปัญญา

เครื่องอัดกลีบดอก
ดูภาพทั้งหมด
ทะเบียนภูมิปัญญา แบบพิมพ์ในการทำดอกผึ้ง เครื่องสักการะล้านนา
ดูภาพทั้งหมด
เครื่องอัดกลีบ ดอกไม้แห้ง
ดูภาพทั้งหมด
เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา
ดูภาพทั้งหมด
แบบพิมพ์ดอกผึ้ง
ดูภาพทั้งหมด
ด้านหัตถกรรม
ดูภาพทั้งหมด
ด้านโภชนาการ
ดูภาพทั้งหมด
ด้านปรัชญา ประเพณี ความเชื่อ
ดูภาพทั้งหมด
ด้านประณีตศิลป์
ดูภาพทั้งหมด
ด้านศิลปกรรม
ดูภาพทั้งหมด
ด้านการแพทย์แผนไทย
ดูภาพทั้งหมด
ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ดูภาพทั้งหมด
เลี้ยงผีขุนน้ำ
ดูภาพทั้งหมด
เลี้ยงเสื้อบ้าน
ดูภาพทั้งหมด