รายงานผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ : 28/09/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ : 30/08/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
วันที่ประกาศ : 23/07/2564
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 20/07/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ประจำไตรมาสที่-3
วันที่ประกาศ : 20/07/2564
รายงานผลการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
รายงานการแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สรวย
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
รายงานการแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
รายงานการแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์
วันที่ประกาศ : 12/07/2564
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 10/07/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ประกาศ : 29/06/2564
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 28/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ประจำไตรมาสที่-2
วันที่ประกาศ : 28/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก-ประจำไตรมาสที่-1
วันที่ประกาศ : 28/04/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ : 02/04/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ : 22/03/2564
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2563
วันที่ประกาศ : 25/02/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
วันที่ประกาศ : 25/02/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ประกาศ : 20/01/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ : 21/12/2563