รายงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานทางการเงิน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 18/10/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 11/10/2564
ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม รอบ6 เดือนหลัง และยอดรวมทั้งปีของปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 01/10/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
วันที่ประกาศ : 04/10/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 01/10/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ : 01/09/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ : 04/08/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 02/07/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 02/07/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
วันที่ประกาศ : 01/07/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 30/06/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ประกาศ : 04/06/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
วันที่ประกาศ : 11/05/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 05/04/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ : 05/04/2564
ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม รอบ6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 02/04/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 29/03/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ : 04/03/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่ประกาศ : 04/02/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 19/01/2564