รายงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานทางการเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 05/01/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
วันที่ประกาศ : 05/01/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564
วันที่ประกาศ : 05/01/2565
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
วันที่ประกาศ : 02/12/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564
วันที่ประกาศ : 16/11/2564
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 16/11/2564
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ประกาศ : 18/10/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 11/10/2564
ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 11/10/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2564
วันที่ประกาศ : 04/10/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ : 23/09/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564
วันที่ประกาศ : 01/09/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564
วันที่ประกาศ : 04/08/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 02/07/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 02/07/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
วันที่ประกาศ : 01/07/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 30/06/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ประกาศ : 04/06/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
วันที่ประกาศ : 11/05/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 05/04/2564