รายงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานทางการเงิน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 02/07/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 02/07/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564
วันที่ประกาศ : 01/07/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 30/06/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ประกาศ : 04/06/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2564
วันที่ประกาศ : 11/05/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 05/04/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564
วันที่ประกาศ : 05/04/2564
ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม รอบ6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 02/04/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 29/03/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศ : 04/03/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
วันที่ประกาศ : 04/02/2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 19/01/2564
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ประกาศ : 19/01/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 07/01/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
วันที่ประกาศ : 06/01/2564
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
วันที่ประกาศ : 04/12/2563
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
วันที่ประกาศ : 05/11/2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
วันที่ประกาศ : 26/10/2563
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ประกาศ : 26/10/2563