ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ. 2565

วันที่เผยแพร่ : 06/07/2565

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่