ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับรอบระยะเวลา 6เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)

วันที่เผยแพร่ : 07/04/2565

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Fraud Risk-Assessments) ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับรอบระยะเวลา 6เดือนแรก (ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่