ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ด้าน OIT ประจำปีพ.ศ.2564

วันที่เผยแพร่ : 05/04/2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่