ประกาศทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 (เฉพาะราย) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565

วันที่เผยแพร่ : 24/11/2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย

เรื่อง    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ... 3 (เฉพาะราย)

 ประจำปีภาษี พ..2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่