ประกาศทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลตำบลแม่สรวย

วันที่เผยแพร่ : 12/07/2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของเทศบาลตำบลแม่สรวย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่