ประกาศทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สรวย

วันที่เผยแพร่ : 12/07/2564

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย

เรื่อง  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สรวย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่