ประกาศทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีพ.ศ.2563

วันที่เผยแพร่ : 10/07/2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีพ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่