ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่เผยแพร่ : 17/05/2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่