ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่เผยแพร่ : 29/01/2561

ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่