ประกาศราคากลาง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง

วันที่เผยแพร่ : 17/07/2561

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่