รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

วันที่เผยแพร่ : 19/07/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่