รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

วันที่เผยแพร่ : 08/04/2565


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่