รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

วันที่เผยแพร่ : 31/01/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่