ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ33-008 บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก

วันที่เผยแพร่ : 28/12/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ33-008 บ้านแม่สรวย หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่