ประมูล

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ

วันที่เผยแพร่ : 23/12/2563

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่