ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปา เทศบาลตำบลแม่สรวย

วันที่เผยแพร่ : 08/10/2563

ประกาศขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปา เทศบาลตำบลแม่สรวย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่