สอบราคา

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง

วันที่เผยแพร่ : 03/03/2563

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่