สอบราคา

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙ ตารางเมตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง) หมู่

วันที่เผยแพร่ : 27/11/2562

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  ๓ เมตร  ยาว  ๑๖๓ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  และขนาดกว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๕๐ เมตร  หนา  ๐.๑๕ เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๖๘๙ ตารางเมตร  ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง)  หมู่ที่  ๑๒  ตำบลแม่สรวย  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่