สอบราคา

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วันที่เผยแพร่ : 29/10/2562

ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ถนนเทศบาล ๓  ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่  ๕ ตำบลแม่สรวย

อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย    

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ คลิกที่นี่