สอบราคา

เทศบาลตำบลแม่สรวย

main image

สอบราคา

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ประกาศ : 01/10/2564
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
วันที่ประกาศ : 03/03/2563
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙ ตารางเมตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง) หมู่
วันที่ประกาศ : 27/11/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ชนิดแบบหลังเต่า) จำนวน ๕๐ จุด
วันที่ประกาศ : 30/10/2562
ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศ : 29/10/2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 22/08/2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 22/08/2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 24/07/2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 02/07/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 12/03/2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 21/02/2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 29/01/2561
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ประกาศ : 29/01/2561
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวยเรื่อง จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
วันที่ประกาศ : 26/06/2560
สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัว
วันที่ประกาศ : 29/06/2559
สอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5
วันที่ประกาศ : 01/06/2559