• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

08/10/2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
30/09/2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
26/09/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
26/09/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
16/09/2562 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
16/09/2562 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
15/08/2562 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
02/08/2562 ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปราะจำปี พ.ศ.2562
09/07/2562 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
28/06/2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

22/08/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22/08/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24/07/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02/07/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12/03/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21/02/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/01/2561 ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
29/01/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26/06/2560 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวยเรื่อง จ้างออกแบบอาคารศูนย์รวมเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
29/06/2559 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัว
Read More >
03/01/2562 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2561 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2561 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
24/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
17/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
03/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านหล่ายสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
07/05/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
05/04/2561 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
13/03/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส และรั้วเสา คสล.สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณฯ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย
23/02/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
Read More >
09/09/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
01/08/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
26/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และ
31/01/2562 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามประกาศ เทศบาลตำบลแม่สรวย
21/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีคัดเลือก
21/01/2562 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2562 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามประกาศ เทศบาลตำบลแม่สรวย ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
10/01/2562 ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/01/2562 ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามประกาศ เทศบาลตำบลแม่สรวย
03/01/2562 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดพระธาตุจอมแจ้ง หมู่ ๑๒ เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read More >

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

02/10/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
02/10/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
13/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
19/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
30/07/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)
23/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
12/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
03/06/2562 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
10/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
30/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
Read More >

กฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชน

10/11/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
09/11/2561 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
09/11/2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
09/11/2561 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
09/11/2561 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552
09/11/2561 เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
09/11/2561 เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้สุสานและฌาปนสถาน เทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ.2559
09/11/2561 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมโปร่งใส


ประมวลภาพกิจกรรม

  • โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพการจัดสวัสดิการชุมชนและการจ่ายสวัสดิการต่างๆ
  • โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์อิน เชียงรายรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย
  • กิจกรรม กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลแม่สรวย
  • เครื่องอัดกลีบ ดอกไม้แห้ง
  • ทะเบียนภูมิปัญญา แบบพิมพ์ในการทำดอกผึ้ง เครื่องสักการะล้านนา
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ประมวลภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น

เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา
แบบพิมพ์ดอกผึ้ง
เครื่องอัดกลีบดอก

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here