• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

21/01/2564 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
14/01/2564 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
04/12/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
04/12/2563 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 (LPA)
04/12/2563 ประกาศเรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีภาษี พ.ศ.2564
04/12/2563 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปีภาษี พ.ศ.2564
17/11/2563 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563
21/10/2563 ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01/10/2563 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและที่สำคัญในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่สรวย
28/09/2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

03/03/2563 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
27/11/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙ ตารางเมตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง) หมู่
30/10/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ชนิดแบบหลังเต่า) จำนวน ๕๐ จุด
29/10/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
22/08/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22/08/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24/07/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02/07/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12/03/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21/02/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Read More >
03/01/2562 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2561 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2561 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
24/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
17/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
03/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านหล่ายสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
07/05/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
05/04/2561 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
13/03/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส และรั้วเสา คสล.สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณฯ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย
23/02/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
Read More >
19/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ
15/01/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ำประปา
23/12/2563 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ
23/12/2563 เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ
22/12/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย
22/12/2563 เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย
16/12/2563 ร่างประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16/12/2563 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/11/2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบเส้นท่อจ่ายน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24/11/2563 ร่างประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Read More >

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

04/02/2564 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2564
19/01/2564 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
19/01/2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
07/01/2564 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
06/01/2564 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563
04/12/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
05/11/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
26/10/2563 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
26/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26/10/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
Read More >
20/01/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
21/12/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
23/11/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
20/10/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
19/10/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
19/10/2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
24/09/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
25/08/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
22/07/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563(เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
20/07/2563 ประกาศฯ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใสการดำเนินงานของ ทต.แม่สรวย (ITA) 2563
Read More >

กฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชน

19/10/2563 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
20/07/2563 แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10/11/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
09/11/2561 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
09/11/2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
09/11/2561 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
09/11/2561 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552
09/11/2561 เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560


ประมวลภาพกิจกรรม

  • สินค้า OTOP ทต.แม่สรวยชาคาวตอง และชาเจี๋ยวกู้หลาน กลุ่มสมุนไพรผู้สูงอายุ
  • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • ผู้สูงอายุได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น
  • ลานจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น ๆ
  • ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลแม่สรวย
  • การให้ความรู้สาธารณภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล
  • โครงการอบรมให้ความรู้และซ้อมแผนสาธารณภัย
  • โครงการหมอกควันไฟป่า
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ประมวลภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ด้านการแพทย์แผนไทย
ด้านศิลปกรรม
ด้านประณีตศิลป์
ด้านปรัชญา ประเพณี ความเชื่อ
ด้านโภชนาการ
ด้านหัตถกรรม
แบบพิมพ์ดอกผึ้ง

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here