• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

25/06/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
25/06/2563 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
05/06/2563 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15/05/2563 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
20/04/2563 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
20/04/2563 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
17/04/2563 ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)
05/03/2563 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
21/02/2563 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
21/02/2563 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

03/03/2563 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อชุดกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
27/11/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๙ ตารางเมตร ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร(เหมืองกอง) หมู่
30/10/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ชนิดแบบหลังเต่า) จำนวน ๕๐ จุด
29/10/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๓ ด้านข้างที่ว่าการอำเภอแม่สรวยถึงที่ทำการไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
22/08/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22/08/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24/07/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
02/07/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12/03/2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
21/02/2561 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Read More >
03/01/2562 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2561 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/08/2561 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
24/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
17/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง
03/07/2561 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านหล่ายสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
07/05/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
05/04/2561 ประกาศราคากลางโครงการซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
13/03/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต รวมประตูบานเลื่อนบุเมทัลชีส และรั้วเสา คสล.สำเร็จ บุแผ่นเมทัลชีสโครงเคร่าเหล็กรูปพรรณฯ บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) เชื่อมพื้นที่อาคารเดิมฯ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย
23/02/2561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
Read More >
17/03/2563 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
05/03/2563 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
24/02/2563 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
23/12/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมติดตั้ง
20/12/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
09/09/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
01/08/2562 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และงานขยายเขตไฟฟ้า บริเวณด้านหลังสำ
26/06/2562 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๑.00 เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๑๒.๘๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ตารางเมตร พร้อมโรงจอดรถ ลานคสล. และ
31/01/2562 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตามประกาศ เทศบาลตำบลแม่สรวย
21/01/2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมอเนกประสงค์ คสล. ๓ ชั้น เทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีคัดเลือก
Read More >

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

22/06/2563 รายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2563
22/06/2563 รายงานผลการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2562
17/06/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
18/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
18/05/2563 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
27/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563(เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)
13/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
16/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
18/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
30/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)
Read More >

กฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชน

10/11/2561 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
09/11/2561 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
09/11/2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
09/11/2561 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
09/11/2561 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552
09/11/2561 เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าที่ทางสาธารณะ
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตาบลแม่สรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
09/11/2561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง ตลาด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
09/11/2561 เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้สุสานและฌาปนสถาน เทศบาลตำบลแม่สรวย พ.ศ.2559
09/11/2561 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านคุณธรรมโปร่งใส


ประมวลภาพกิจกรรม

  • โครงการหมอกควันไฟป่า
  • โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย
  • โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส
  • โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  • เทศบาลตำบลแม่สรวย เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีฯ
  • การส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มแปรรูปสมุนไพร
  • โครงการครอบครัวรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
  • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ประมวลภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบพิมพ์ดอกผึ้ง
เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา
เครื่องอัดกลีบดอก

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here