• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเลี้ยงผีขุนน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำและเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำในการเกษตร การสืบชะตาแม่น้ำสรวย ซึ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนของประชาชน และการอนุรักษ์หินลำน้ำสรวย