• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ด้านการแพทย์แผนไทย

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาการรักษาด้าน เป่ารักษา ใช้ไข่กลิ้งรักษา" หมอเมือง" ในเขตเทศบาลฯ มีดังนี้ 1.นายตาล ปันทะวงค์ เป่ารักษาโรคงูสวัด (มะเฮ็ง) ฯลฯ 2.นายสงวน วังษา เป่ารักษางูสวัด ฯลฯ 3.นายอินทร์ พรหมปาละ เป่ารักษาสัตว์มีพิษ ลมพิษ