• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ผู้สูงอายุได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น

ผู้สูงอายุได้รับรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของจังหวัดเชียงราย ครอบครัวครัวผู้สูงอายุ นายเปลี่ยน กุศล