• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

เทศบาลตำบลแม่สรวย ร่วมกับ อปท.ในอำเภอแม่สรวย ร่วม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุแผ่นดินไหว - อัคคีภัย ในโรงเรียน