• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรการปลูกทุเรียนและรักษาทุเรียน"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ สวนแสงอรุณ ตำบลทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย