• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา

เครื่องมือฉลุผ้า ตอกผ้า หรือต้องผ้าล้านนา เป็นการแสดงงานศิลปะพื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นลายผ้าลวดลายต่างๆ ใช้ประดับตกแต่งงานพิธีกรรมต่างๆ