• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

เครื่องอัดกลีบ ดอกไม้แห้ง

เครื่องอัดกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้แห้ง เป็นเครื่องมือในการผลิตกลีบดอกไม้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลตำบลแม่สรวย