• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

ทะเบียนภูมิปัญญา แบบพิมพ์ในการทำดอกผึ้ง เครื่องสักการะล้านนา

แบบพิมพ์ ดอกขี้ผึ้ง ผลิตจากมะละกอลูกเล็ก นำไปจุ่มในขี้ผึ้งร้อน แล้วนำมาจุ่มในน้ำเย็น ก็จะได้ดอกผึ้งที่หลุดออกมา นำมาประดับเป็นต้นผึ้ง ใช้เป็นเครื่องสักการะของล้านนา