• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239
Maesuai Map

ข้อมูลการติดต่อ

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลแม่สรวย (Maesuai Municipality Office)
ที่อยู่ : เทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์ : +66 53-5378-6123 | +66 53-786-239
โทรสาร : +66 53-5378-6123 | +66 53-786-239
เว็บไซต์ : http://www.maesuai.org
อีเมล์ : tassabanmaesuai.@gmail..com