• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
02/01/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/12/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
26/11/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/10/2561 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/10/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/09/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
14/08/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/07/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
25/06/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
25/06/2561 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชน ปี 2560
 • ศักดิ์ดา ทิมัน
 • 4 views
03/05/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
11/04/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/03/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
22/02/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
15/01/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/12/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/11/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
11/10/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
15/09/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views
18/08/2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
 • นายนิคม ป๊อกยะดา
 • 4 views