• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
13/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
19/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/07/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
23/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/06/2562 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/04/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/04/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/03/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
01/02/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
22/02/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน 31 ธันวาคม 2561)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/01/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
06/12/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
26/11/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/10/2561 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/10/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/09/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
14/08/2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/10/2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views