• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
18/05/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/04/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563(เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
13/04/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/03/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/02/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/01/2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563(เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
21/01/2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
23/12/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
18/11/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/10/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/10/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/10/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/10/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
13/09/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
19/08/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/07/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
23/07/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/06/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/06/2562 ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/05/2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views