• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานทางการเงิน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
14/07/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
14/07/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
09/07/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/07/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/06/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
09/04/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/04/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/03/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/02/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/01/2563 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
08/01/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/01/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/12/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/11/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views