• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานทางการเงิน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
05/11/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
28/10/2562 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/10/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/10/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/09/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
01/08/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/07/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
01/07/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
28/06/2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปี 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/06/2562 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/06/2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปี 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/06/2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/06/2562 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
20/06/2562 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/06/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/05/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/04/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/04/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
11/03/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/02/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views