• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานทางการเงิน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
04/06/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/05/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/04/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/04/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
11/03/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/02/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/01/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/01/2562 รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
27/12/2561 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕61 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/12/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/11/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/10/2561 รายงานการใช้จ่ายจริงรอบ 6 เดือน งวดเดือนกันยายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
30/10/2561 รายงานการใช้จ่ายจริงรอบ 6 เดือน งวดเดือนมีนาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
12/10/2561 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/10/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/09/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
02/08/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
10/07/2561 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/07/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/06/2561 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views