• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239

รายงานทางการเงิน จำนวน 20 ข่าว

วันที่ประกาศ หัวข้อ
05/11/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
26/10/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ประจำปี 2564
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
26/10/2563 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สรวย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
26/10/2563 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
16/10/2563 รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/10/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปี 2563 (รวมเพิ่มเติม)
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/10/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 เพิ่มเติม
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/10/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
07/10/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/09/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/08/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
14/07/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
14/07/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
09/07/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
03/07/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
04/06/2563 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จายงบประมาณประจำปี 2562
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views
05/05/2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปี 2563
 • ปภาดา ธรรมทักษิณ
 • 4 views