• เทศบาลตำบลแม่สรวย | +66 053 786 123 | +66 53 786 239
 • 9 มิ.ย. 2559 โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

  9 มิ.ย. 2559 โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

  Learn More
 • วัดพระธาตุจอมแจ้ง

  วัดพระธาตุจอมแจ้ง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

  Learn More

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลแม่สรวย

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

15/07/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัว
17/06/2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมมีประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5
17/06/2559 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
17/06/2559 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5
12/06/2559 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลแม่สรวย

12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งน้ำสรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
12/07/2559 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแม่สรวย (บริเวณโซนขายเนื้อ - ขายปลา) บริเวณตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
29/06/2559 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จัดซื้อกล้อง จำนวน 10 ตัว
29/06/2559 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างร้านเช่าขายของเทศบาลตำบลแม่สรวย วริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สรวย
15/06/2559 ประกาศราคากลางโครงการงานถมดินบริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ในโฉนดเลขที่ 8863
04/06/2559 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.20 เมตร
Read More >
... ไม่มีข้อมูลประกาศ ...

รายงานสรุปผลเทศบาลตำบลแม่สรวย

ประมวลภาพกิจกรรม

 • ซ้อมอัคคีภัยในสถานศึกษา
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

สายตรงเทศบาลตำบลแม่สรวย

นายกเทศมนตรี
053-786-410

รองนายกเทศมนตรี
053-786-411

งานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย
053-656-050

ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลตำบลแม่สรวย

ศูนย์การเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล Good Governance เทศบาลตำบลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงรายมุ่งเน้นในการนำพาสังคมไปสู่การปกครองตามหลักธรรมาภิบาลและประชาชนได้ีัรับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์สูงสุด

Click Here