นายอาคม จันต๊ะมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

นายอุทัย ไชยขันธ์่
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย

นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย


Services
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
รอบรั้วเทศบาลแม่สรวย   + ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558    | 16 พ.ย. 2558   Read
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่ออกกำลังกาย บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 5    | 10 พ.ย. 2558   Read
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณด้านหน้าอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาล หมู่ที่ 5    | 10 พ.ย. 2558   Read
รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558    | 6 พ.ย. 2558   Read
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559    | 7 ต.ค. 2558   Read
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559    | 7 ต.ค. 2558   Read
รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปีงบประมาณ 2558    | 6 ต.ค. 2558   Read
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558    | 2 ต.ค. 2558   Read
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติหรือตำแหน่งประเภทวิชาชีพ เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาล    | 1 ต.ค. 2558   Read
รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2558    | 1 ต.ค. 2558   Read

 

-ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อ-จัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่สรวย   
วันที่ขายแบบ 12 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม 2558

ประกาศเมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์พร้อมติดตั้ง   
วันที่ขายแบบ 14 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ประกาศเมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำป่าช้าห้วยไซ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
วันที่ขายแบบ 30 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

ประกาศเมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2558
อบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร) หมู่ที่ 10 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนขนส่งผลผลิตทางการเกษตร เหมืองกลาง) หมู่ที่ 12   
วันที่ขายแบบ 11 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง

ประกาศเมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 3 5 ตำบลแม่สรวย   
วันที่ขายแบบ 7 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพคอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าห้วยไซ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
วันที่ขายแบบ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดแบบเปิด ถนนเทศบาล 6 ทางไปป่าช้าห้วยไซ หมู่ที่ 12 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2(2) หมู่ที่ 5 โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6(ทางไปป่าช้าห้วยไซ)   
วันที่ขายแบบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30. น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายชุมชน (Free Internet Wifi) เทศบาลตำบลแม่สรวย   
วันที่ขายแบบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงบริเวณที่นั่งพักผ่อนริมฝั่งแม่น้ำสรวย บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแม่สรวย หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
วันที่ขายแบบ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 9 มี.ค. 2558
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าโรงฆ่าสัตว์   
วันที่ขายแบบ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศเมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 2558

กิจกรรมเทศบาลตำบลแม่สรวย
รับโล่ และเกียรติบัตร งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย "การพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่วิถีการจัดการตนเองและความแข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยังยืน"
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี 2556
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

โครงการปลูกผักสวนครัว
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

โครงการประชุมผู้ปกครอง
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

โครงการเคลือบฟัน
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
ประกาศเมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2513
Click