นายอาคม จันต๊ะมา
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สรวย

นายอุทัย ไชยขันธ์่
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย

นางจงรักษ์ วงศ์ใหญ่
รองปลัดเทศบาลตำบลแม่สรวย


Services
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558    ( 15 ก.ย. 2557 )  
รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำเดือนสิงหาคม 2557    ( 2 ก.ย. 2557 )  
รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2557    ( 4 ส.ค. 2557 )  
ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ของกองสาธารณสุข    ( 4 ส.ค. 2557 )  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)    ( 31 ก.ค. 2557 )  
รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำเดือนมิถุนายน 2557    ( 7 ก.ค. 2557 )  
รายงานแสดงผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำไตรมาสที่ 3    ( 7 ก.ค. 2557 )  
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2557    ( 3 มิ.ย. 2557 )  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557    ( 21 พ.ค. 2557 )  
หัวข้อข่งานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2557    ( 2 พ.ค. 2557 )  
งานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2557    ( 4 เม.ย. 2557 )  
รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2557    ( 4 เม.ย. 2557 )  
รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557    ( 4 มี.ค. 2557 )  
ทำรายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2557    ( 6 ก.พ. 2557 )  
รายงานงบการเงินเทศบาลตำบลแม่สรวย ธันวาคม 2556    ( 6 ม.ค. 2557 )  
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี 2556    ( 26 ธ.ค. 2556 )  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2556    ( 11 ธ.ค. 2556 )  
รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖    ( 6 ธ.ค. 2556 )  
รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖    ( 6 ธ.ค. 2556 )  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2556    ( 29 ต.ค. 2556 )  

 

 

 


สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกรองและเปลี่ยนวัสดุกรองประปาเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2557
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหล่ายสรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 13 มิ.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนขนส่งผลิตผลทางการเกษตร)   
ประกาศเมื่อวันที่ : 11 เม.ย. 2557
สอบราคาจ้างโครงการถมดินถมบริเวณก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่สรวย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างเสริมไหล่ทาง คสล. ถนนเทศบาล 6 ริมน้ำสรวย โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างบ้านนางเป็ง เรือนศรี ไปจนถึงสุดเขตทางสาธารณะ)   
ประกาศเมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2557
อบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 6 โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 บริเวณ หน้าที่ทำการอำเภอแม่สรวย ถึงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำเหมืองหนองบัว   
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๓ ห้อง โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่เล่นในร่มสำหรับเด็กปฐมวัย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ   
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่สรวย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2556
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๔ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2556
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย   
ประกาศเมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2556
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สรวยข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา   
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 ก.ค. 2556
สอบราคาจ้างปรับยกระดับพื้นรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล.   
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2556

 

 

 


รับโล่ และเกียรติบัตร งานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดเชียงราย "การพัฒนาสวัสดิการชุมชนสู่วิถีการจัดการตนเองและความแข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยังยืน"
( 28 ส.ค. 2556 )


   
ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สรวย
( 30 พ.ค. 2556 )


   
งานประเพณีสงกรานต์เทศบาลตำบลแม่สรวย ประจำปี 2556
( 30 พ.ค. 2556 )


   
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการปลูกผักสวนครัว
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการประชุมผู้ปกครอง
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการเคลือบฟัน
( 3 ม.ค. 2556 )


   
โครงการเข้าค่ายผู้ปกครองสนองการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
( 3 ม.ค. 2556 )


   
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
( 3 ม.ค. 2556 )


   

 


      New Question ตั้งคำถามใหม่
หัวข้อ อ่าน ตอบ เมื่อวันที่
328 9 13/06/13 02:27:31
467 20 12/01/13 10:59:34
452 4 10/01/13 08:58:07
735 9 08/11/12 08:22:02
580 5 06/11/12 08:34:28
593 4 11/10/12 03:32:40
589 11 11/10/12 03:31:58